White Doctors

Mỹ phẩm White Doctors, là một nhãn hiệu nổi tiếng của công ty EBC Việt Nam. Nhãn hiệu được được đăng ký bảo hộ thương hiệu và sở hữu độc quyền. Sản phẩm White Doctors được Bộ Y Tế Cấp Chứng nhận chất lượng Quốc Tế CGMP - ASEAN 18/11/2015 - Đủ tiêu chuẩn lưu hành trên toàn thế giới.

380.000 đ
580.000 đ
480.000 đ